Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.