Uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.