Uchwała nr XLIII/277/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Kramsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowani

Uchwała nr XLIII/277/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Kramsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, oraz wprowadzania odstępstw od zakazu spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych.