Uchwała Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospo

Uchwała Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 rok.