Uchwała Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.