Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.