Uchwała Nr XLIV/283/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronien

Uchwała Nr XLIV/283/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Kramsk.