Uchwała Nr XLIV/284/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Uchwała Nr XLIV/284/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Załączniki