Uchwała Nr XLIV/285/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała Nr XLIV/285/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.