Uchwała Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie statutu Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie statutu Gminy Kramsk.