Uchwała Nr XLIV/287/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łączni

Uchwała Nr XLIV/287/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2019