Uchwała Nr XLV/288/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Podgór.

Uchwała Nr XLV/288/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Podgór.