Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

WPF.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.