Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Przychody i rozchody.