Uchwała Nr XXXIX/260/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.

Uchwała Nr XXXIX/260/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.