Uchwała Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysoko

Uchwała Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.