Uchwała Nr XXXIX/262/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.

Uchwała Nr XXXIX/262/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.