Uchwała Nr XXXIX/263/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Uchwała Nr XXXIX/263/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk.