Uchwała nr XXXIX/265/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomny

Uchwała nr XXXIX/265/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Kramsk.