Uchwała nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kul

Uchwała nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku.