Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.