Uchwała Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.