Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.