Uchwała Nr XXXVII/244/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bilczew.

Uchwała Nr XXXVII/244/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bilczew.