Uchwała Nr XXXVII/245/18 Rada Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk

Uchwała Nr XXXVII/245/18 Rada Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk.