Uchwała Nr XXXVII/246/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Uchwała Nr XXXVII/246/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.