Uchwała Nr XXXVII/247/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała Nr XXXVII/247/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.