Uchwała Nr XXXVII/248/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kr

Uchwała Nr XXXVII/248/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2018.