Uchwała nr XXXVII/249/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kram

Uchwała nr XXXVII/249/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.