Uchwała Nr XXXVII/250/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół, pedagogom, psychologom, logopedom,

Uchwała Nr XXXVII/250/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół, pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym,  doradcom zawodowym oraz nauczycielom oddziałów przedszkolnych i przedszkola realizującym zajęcia w oddziałach, do których oprócz dzieci 6-letnich uczęszczają także dzieci młodsze.