Uchwała Nr XXXVII/251/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 r.w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.

Uchwała Nr XXXVII/251/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 r.w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.