Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018  roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.