Uchwała Nr XXXVIII/253/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała Nr XXXVIII/253/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.