Uchwała Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.