Uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2019.

Uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2019.