Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 - 2032.

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 - 2032.

Objaśnienia do WPF.