Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.