Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kramsk.