Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.