Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2018.

Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2018.