Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2018 rok.