Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjn

Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew.