Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Kramsk dotyczącego wprowadzenia ograniczenia poboru (zużycia) wo

Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Kramsk dotyczącego wprowadzenia ograniczenia poboru (zużycia) wody pitnej  z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Kramsk.