Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.