Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk „Po

Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.