Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.