Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.