Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.