Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa

Uchwała nr VI/31/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów”.