Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokośc

Uchwała Nr VI/32/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.